In English

Exploring Customer On-boarding in SaaS Startups

Erik Frisk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 63 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:098, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-10. Den ändrades senast 2014-12-10

CPL ID: 207840

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek