In English

Building a Competitive Central European Supplier Base - A Case Study within the Carbon Steel Sheet Forming Segment at IKEA of Sweden

Jesper Gunnerling ; Eric Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 88 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:090, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-10. Den ändrades senast 2014-12-10

CPL ID: 207838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek