In English

Designing a user interface for a safety service - Enabling people to receive assistance from volunteers

Louise Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-08. Den ändrades senast 2015-02-12

CPL ID: 207666

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek