In English

Remote controlled truck - Proof of concept for designing a remote system for a Volvo truck

Pontus Carlsson ; Sebastian Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX028/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-08. Den ändrades senast 2014-12-08

CPL ID: 207639

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek