In English

Dream of tomorrow. What if a step-by-step development of public space can act as a tool

Josefina Söderberg ; Hilda Hallén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-08. Den ändrades senast 2014-12-08

CPL ID: 207635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek