In English

Non-Rigid Sheet Metal Assembly Simulation and Selection of the Geo-Spots for Further Optimization

Roham Sadeghi Tabar ; Jie Shao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-08. Den ändrades senast 2015-01-28

CPL ID: 207609

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek