In English

Searching for Venture Creation Programs – A Master´s Thesis Project in Entrepreneurship Education

Joakim Hallgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-05. Den ändrades senast 2014-12-05

CPL ID: 207524

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek