In English

Global Tax Efficient Company Structures

Einar Emilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-03. Den ändrades senast 2014-12-05

CPL ID: 207289

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek