In English

A Method for Treatment of Organotin Contaminated Marine Sediments: Degradation, Stabilisation and Leaching

Anna Norén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:114, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Organotin compounds, Contaminated sediment, Remediation, Degradation, Leaching, Stabilisation and solidificationPublikationen registrerades 2014-12-02. Den ändrades senast 2014-12-02

CPL ID: 207039

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek