In English

Visual interfaces for safety and enhanced driving experiences - An HMI concept for conveying technical failures in advanced driver assistance systems (ADAS)

Sreejith Kuppattu Kalladithodi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-12-02. Den ändrades senast 2015-02-12

CPL ID: 207034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek