In English

Sanitation in an informal settlement - A user-oriented study on sanitation solutions and factors influencing decisions for implementation in Cochabamba, Bolivia

Martina Nilsson ; Laila Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:08, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sanitation, drivers, barriers, informal settlement, user-oriented, BoliviaPublikationen registrerades 2014-12-02. Den ändrades senast 2014-12-02

CPL ID: 207030

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek