In English

Från punktmoln till 3D modell. Generering av 3D-geometrier till projekteringsunderlag.

AHMAD ALOMRAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:50, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Punktmoln, laserskanning, fotogrammetri, projektering, 3D-modell, ReCapPublikationen registrerades 2014-12-01. Den ändrades senast 2014-12-01

CPL ID: 206940

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek