In English

Functional Requirements for Permanent Diaphragm Walls

GUDJÓN ÓLAFUR GUDJÓNSSON ; JÓN GRÉTAR HÖSKULDSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Permanent diaphragm walls, diaphragm walls, functional requirements,performance-based designPublikationen registrerades 2014-12-01. Den ändrades senast 2014-12-01

CPL ID: 206907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek