In English

Increased folate content in bread by pre-treatment of Baker´s yeast

Hoa Van Khuu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-28.

CPL ID: 206860

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek