In English

Infrared surface pasteurization of packaged food products

Mia Linde
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-28.

CPL ID: 206856

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek