In English

Community Systems Modeling, from complexity to optimality

Pouyan Ghaffari Nouran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-28.

CPL ID: 206854

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek