In English

Re-born from dust - A transformation proposal for ILVA industrial area in Taranto, Italy

Arianna Tacconi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-27. Den ändrades senast 2014-11-27

CPL ID: 206750

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek