In English

Virtuell färdighetsträning: konsekvenser av läroteorier

Virtual Skill Training: A Learning Theory Approach

Anders Jandering
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-05-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20666

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek