In English

Variations in protein and fatty acid content in the kelp Saccharina latissima

Albin Jörgensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-11-25.

CPL ID: 206562

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek