In English

Magnetic alignment and phase behavior of nanoclay dispersions after in situ salt formation

Yuman Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: nanocomposite, nontronite clay, exfoliated clay, magnetic alignment, phase behaviorPublikationen registrerades 2014-11-20. Den ändrades senast 2014-11-20

CPL ID: 206184

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek