In English

Controlled release through inorganic/organic hybrid gels

Hanzhu Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-20. Den ändrades senast 2014-11-20

CPL ID: 206183

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek