In English

Magnetic orientation of clays in aqueous glycerol and polymer solutions

Shiyu Geng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-19. Den ändrades senast 2014-11-19

CPL ID: 206008

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek