In English

Auraliation of a heavy-duty truck with a hybrid engine using a granular approach

Brett Seward
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:149, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: source modeling, granular synthesis, overlap-and-add (OLA), pitch synchronous overlap-and-add (PSOLA), auralization, hybrid vehicle, heavy-duct truck, waste collection vehiclePublikationen registrerades 2014-11-13. Den ändrades senast 2014-11-13

CPL ID: 205748

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek