In English

Calculation methods for predicting attenuation of parallel baffle type silencers for use in power plant ducts and exhausts

Dario Bogdanovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:145, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-13. Den ändrades senast 2014-11-13

CPL ID: 205744

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek