In English

Uppehållstid och desinfektionseffektivitet i vattenverk

ANDREAS JURKIEWICZ ; SOFIA ÖJERBORN ; Therese Örnmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Desinfektion, vattenverk, ODP, Ct-värde, spårämnesförsök, klordesinfektion, kontaktbassäng, effektiv uppehållstid, kalcium spårämnePublikationen registrerades 2014-11-11. Den ändrades senast 2014-11-11

CPL ID: 205559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek