In English

Purchasing category management in practice

Richard Dumont
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:095, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-07. Den ändrades senast 2014-11-07

CPL ID: 205417

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek