In English

Carpineto Romano - from vision to detail - a design proposal for the revitalization of urban space around the church of San Giacomo

Cecilia Rossing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-06. Den ändrades senast 2014-11-06

CPL ID: 205333

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek