In English

Form evolution - The interplay between product form and technology

Mikael Sedlacek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-04. Den ändrades senast 2014-11-04

CPL ID: 205260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek