In English

The effect of synthesis parameters on mesoporous silica particles morphology and size distribution

Cecilia Lu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-04. Den ändrades senast 2014-11-04

CPL ID: 205258

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek