In English

A Mobile Application for Public Transport - How can gamification be used to promote the use of electric buses for a sustainable future?

Sebastian Ilves ; Benjamin Lillandt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2014:096, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-11-03. Den ändrades senast 2014-11-04

CPL ID: 205228

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek