In English

Övergödningen av sjön Anten - en underlagsrapport för Alingsås kommun

Wiktor Eriksson ; Axel Grahnström ; Philip Lejonbäck ; Agnes Söderlund ; Pia Ållenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Eutrophication, phosphorus, agriculture, sediment, flooding, individual sewage treatmentPublikationen registrerades 2014-11-03. Den ändrades senast 2014-11-03

CPL ID: 205221

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek