In English

The Value Chain Concept Applied on a Construction Project Development Process. - A Case Study of Lead-Times in Construction of Residential Buildings.

Simon Grimberg ; Felicia Hellström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:103, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: construction industry, value chain, value, time utilisation, project processPublikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-10-29

CPL ID: 205041

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek