In English

Utveckling av automatiserat magasin för planteringsaggregat

Andreas Brandt ; Johan Almquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]