In English

Sortering i stadsmiljö - Ett produktutvecklingsprojekt för en avfallskorg

Ylva Sjölund ; Ronja Roupé
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-12-05

CPL ID: 205036

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek