In English

Konceptframtagning av offentliga toalettutrymmen, med inriktning på miljö, hälsa och tillgänglighet

Sara Asmoarp ; Maria Svahn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-11-21

CPL ID: 205032

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek