In English

iBIM – integrated Building Information Modeling. An Integrated BIM Team in the Design Phase.

Jemi Gabro
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:144, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: AEC: Architect, engineering and construction industry;BIM: Building Information Modeling;BD: Design and Build;DBB: Design, Bid and Build;MPA: Multi-Party Agreement;IPD: Integrated Project Delivery;XC: Extreme CollaborationPublikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-10-29

CPL ID: 205029

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek