In English

Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader. Erfarenhet och fallstudie av broprojekt.

Sara Engström ; Sara Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:134, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Client verification, control, design-build contracts, requirement managementPublikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-10-30

CPL ID: 205026

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek