In English

Possibilities with BIM in relation to cost estimation and scheduling. A case study of a Swedish civil engineering project.

Fredrik Kullvén ; KATRINE NYBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:121, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, cost estimation, scheduling, design, quantitiesPublikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-10-29

CPL ID: 205012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek