In English

A case study of the new expansion of the subway in Stockholm.Adopting Build-Operate-Transfer mode in public infrastructure project-subway system in Sweden.

PENNY PENG CHENG ANDERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:125, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BOT contract, infrastructure project, subway project, BOT contract forPublikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-10-29

CPL ID: 205011

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek