In English

Exploring the Cloud. Evaluating the Possibilities and Limitations of Cloud. Computing for a Project Based Organization

MAZHAR ALI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:135, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project based organization (PBO); cloud computing; collaboration; informationPublikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-10-29

CPL ID: 205010

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek