In English

Involvement in Change Processes

Carl Källstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-29. Den ändrades senast 2014-10-29

CPL ID: 205005

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek