In English

Gestaltning av utegym för Halmstad kommun

Design of outdoor gym for the municipality of Halmstad

Elin Norén ; Jessica Schumacher
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-10-28. Den ändrades senast 2014-10-28

CPL ID: 204973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek