In English

Utveckling av servicemanual och utbildningsmaterial för Electron Beam Melting-maskin - i syfte att främja god vakuumhygien

Development of service manual and education material for Electron Beam Melting-machine - in order to promote good vacuum hygiene

Maria Östman ; Julia Hellström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-10-28. Den ändrades senast 2014-12-05

CPL ID: 204955

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek