In English

Hur återvunnet material får värde på nytt

From waste to product design

Ajjar Posay ; Angelica Elioneri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-10-28. Den ändrades senast 2014-11-14

CPL ID: 204954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek