In English

Utveckling av konceptuella system för insamling av produkter i konsumenters hem - med biomimik som arbetsmetod

Development of conceptual systems for collection of products in consumers homes - with biomimicry as method

Jens Bernpaintner ; Kristoffer Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-10-28.

CPL ID: 204953

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek