In English

Modelling of a piled raft foundation as a plane strain model in PLAXIS 2D A geotechnical case study of Nordstaden 8:27

Joel Algulin ; Björn Pedersen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:131, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Piled raft, Plaxis 2D, Excavation, Settlements, Vertical soil deformations, Soft Soil, Gothenburg, Nordstan, Östra Nordstaden,Embedded pile rowPublikationen registrerades 2014-10-27. Den ändrades senast 2014-10-27

CPL ID: 204892

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek