In English

The role of logistics in urban tunnel construction projects

Rickard Törnqvist ; Fredrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:64, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Tunnel, urban, logistics, confined site, just in time, constructionPublikationen registrerades 2014-10-23. Den ändrades senast 2016-04-05

CPL ID: 204762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek