In English

Open Innovation and Barriers to Adoption A Case Study in the Construction Industry

Sofia Steninger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2014:091, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-22. Den ändrades senast 2014-10-22

CPL ID: 204671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek