In English

MIMO configurable array for sector or omni-directional coverage

Konstantinos Prionidis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX055/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-21. Den ändrades senast 2015-01-09

CPL ID: 204642

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek