In English

Motion correction in contrast enhanced carotid ultrasound scans

Antonio Stanziola
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX058/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-21.

CPL ID: 204641

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek